1
Січень 2024року
моніторимо освітній процес
трудове виховання

Як перевірити організацію трудового виховання дошкільників

Беріть у роботу практичні рекомендації та картки контролю, що допоможуть перевірити, чи якісно вихователі організовують роботу з трудового виховання дошкільників

Світлана Бадер , завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», д‑р пед. наук, професор

Часто дорослі не розуміють, чому на прохання виконати просте доручення дитина реагує негативно. Причина — неправильний емоційний акцент дорослого під час постановки дитині завдань та відсутність системи у формуванні трудових умінь. Для того щоб вчасно виявити недоліки в організації трудового виховання дошкільників та надати педагогам відповідну методичну підтримку, проведіть оперативний контроль.

Проаналізуйте різні аспекти діяльності педагогів

Передусім підготуйте інструментарій, за допомогою якого вивчатимете діяльність педагогів. Наприклад, складіть картки контролю, у яких фіксуватимете результати спостережень. Внесіть у них усі критерії та показники, за якими плануєте перевіряти організацію роботи з трудового виховання дошкільників. Відтак вивчіть різні нап­рями діяльності педагогів.

Це навігатор по статті

Натисніть на розділ,
який вас зацікавив

Планування
Організація діяльності дітей
Матеріали та інвентар
Взаємодія з батьками

Планування

Для того щоб визначити, чи систематично педагоги організовують працю дітей, проаналізуйте їхні перспективні та календарні плани. Відтак визначте, чи наявні в календарному плані завдання з формування в дітей трудових умінь і навичок. Також зверніть увагу, організація яких видів праці дошкільників у ньому відображена.

Під час формування трудових умінь і навичок важливо використовувати індивідуальний підхід до кожної дитини. Потрібно враховувати досвід дитини щодо виконання трудових доручень та організації власної діяльності. Також слід враховувати, що на якість та темп оволодіння трудовими навичками впливає рівень розвитку загальної та дрібної моторики дитини, її уміння діяти за алгоритмом тощо. Тому проаналізуйте, чи відображають вихователі в планах індивідуальну роботу з дітьми з формування трудових умінь і навичок.

Організація діяльності дітей

Під час контролю визначте, наскільки педагоги володіють методикою організації різних видів праці дітей та чи вміють вони враховувати індивідуальні особливості вихованців під час освітньої взаємодії. З огляду на наочно-дійове сприйняття дійсності й конкретність мислення дошкільників трудове виховання слід супроводжувати наочністю та спрямовувати в дієве русло, тобто давати змогу використовувати набуті знання на практиці. Тому зверніть увагу, як педагоги організовують різні види праці дітей.

Самообслуговування. Вже з раннього віку педагоги мають залучати дітей до самообслуговування. Це справжня праця, яка полягає в догляді за своїм тілом, одягом, предметами побуту, і триває вона протягом усього життя людини. Під час контролю зверніть увагу, за допомогою яких методів і прийомів вихователі формують у дітей уміння доглядати за своїм одягом, ознайомлюють їх із правилами особистої гігієни тощо.

Господарсько-побутова праця. Для того щоб сформувати в дітей навички господарсько-побутової праці, вихователі зазвичай використовують чергування. У молодшій групі це можуть бути окремі доручення дітям, а з середньої групи чергування мають бути щоденними. Під час контролю проаналізуйте, чи створені в групових приміщеннях умови для організації чергувань. Зокрема, визначте, як педагог заохочує дітей до виконання обов’язків чергових, чи не забуває стимулювати діяльність дітей протягом дня, чи підбиває підсумки чергування тощо.

Наскільки дитина не була б зацікавлена метою праці, вона не досягне результату, якщо не володіє трудовими навичками. Щоб їх сформувати, педагог має використовувати індивідуальний показ і пояснення, підказки, часткову допомогу, вказівки тощо.

Праця в природі. Дошкільники спроможні доглядати за рослинами: кімнатними, садовими, городніми — та за деякими тваринами. Тож вихователі мають організовувати діяльність дітей у природничому осередку, у квітнику, на городі та на ділянці дитячого садка.

Проаналізуйте зміст доручень, що педагоги дають дітям під час організації праці в природі. Зверніть увагу, чи відповідає діяльність дітей віковим особливостям. Також визначте, чи дотримуються педагоги принципу сезонності під час організації праці в природі.

Художня праця. Цей вид праці передбачає, що діти виготовляють різноманітні вироби з паперу, глини, тканини, природних, залишкових матеріалів тощо. Проаналізуйте, які матеріали педагоги пропонують дітям для створення виробів під час організованих форм освітньої взаємодії, а також під час організації самостійної діяльності дітей. Визначте, чи заохочують педагоги дітей фантазувати та експериментувати під час художньої праці, доводити розпочату справу до кінця. Також зверніть увагу, за допомогою яких прийомів педагоги формують у дітей уміння підтримувати порядок на робочому місці під час художньої праці.

Ставлення дітей до трудової діяльності значною мірою залежить від характеру педагогічної оцінки, яку дає дорослий. Правильна педагогічна оцінка може посилити почуття радості в разі успіху й послабити негативні емоції в разі невдачі.

Коли перевірятимете організацію трудової діяльності дітей, пам’ятайте, що вона має допомагати формувати в них уміння та навички, які знадобляться в повсякденному житті. Також трудова діяльність дітей має бути:

  • вмотивована — педагог дає дітям зрозуміти, що й для чого вони роблять, щоб вони виконували завдання охоче та з інтересом;
  • посильна для дітей — коли педагог залучає дітей до діяльності, він враховує їхні вікові особливості та можливості, щоб вони мали змогу успішно виконати доручену справу;
  • систематична — педагог організовує трудову діяльність дітей як під час занять, так і в повсякденні;
  • добре організована — педагог раціонально використовує час, забезпечує активність усіх дітей, пропонує їм індивідуальні завдання тощо.

Матеріали та інвентар

Проаналізуйте посібники, матеріали та інвентар, які педагог пропонує дітям під час організації трудової діяльності. Оцініть наявність і доступність дидактичного, ігрового, розвивального матеріалів у групах для реалізації змісту трудового виховання дошкільників. Також зверніть увагу на інвентар, що педагоги пропонують дітям під час трудової діяльності. Він має відповідати віку дітей, а також санітарно-гігієнічним вимогам.

Взаємодія з батьками

Під час контролю перевірте, чи планує педагог індивідуальну роботу з батьками та чи веде її облік. Визначте, які заходи педагоги спланували задля просвіти батьків, чи залучають їх до спільної діяльності з дітьми, чи вивчають запити батьків щодо формування трудових умінь і навичок у дітей.

Проаналізуйте, які інформаційні матеріали пропонують педагоги батькам щодо трудового виховання дошкільників. Зокрема, чи ознайомлюють батьків із переліком трудових умінь і навичок, якими мають оволодіти діти певного віку. Також поцікавтеся, чи пропонують педагоги батькам тематичні порадники, буклети, відповідні наочні матеріали.

Оцініть досягнення дітей

Поспостерігайте за діяльністю дітей під час організованих форм праці та під час самостійної трудової діяльності. Відтак зафіксуйте їхні досягнення щодо опанування трудових навичок у відповідній картці контролю.

Проаналізуйте сформованість у дітей навичок самообслуговування. Для цього поспостерігайте за їхньою діяльністю під час режимних моментів — підготовки до прогулянки, прийому їжі, сну тощо.

Зверніть увагу на емоційний стан дітей під час виконання трудових доручень. Проаналізуйте, чи вони виконують їх самостійно, чи педагог постійно нагадує, що слід зробити. Визначте, чи доводять діти розпочату справу до кінця, чи мотивовані на досягнення позитивного результату.

Оцініть уміння дітей підтримувати порядок на робочому місці під час художньої діяльності. Зокрема, чи вміють діти складати матеріали у спеціально відведені місця, чи прибирають сміття тощо. Також проаналізуйте, як діти ставляться до результатів власної праці та праці інших дітей.

Підбийте підсумки

Опрацюйте результати спостережень за діяльністю дітей та педагогів. Проаналізуйте, яка кількість дітей має відповідний віку рівень сформованості трудових умінь і навичок, із якими дітьми потрібна додаткова індивідуальна робота. Визначте чинники, які можуть заважати дитині опановувати трудові навички, наприклад:

  • гіперопіка з боку батьків чи вихователів;
  • відсутність у дитячому садку умов для самостійної трудової діяльності;
  • недостатня увага з боку дорослих до результатів трудової діяльності дітей тощо.

Проаналізуйте діяльність педагогів і визначте, які методи та прийоми виявилися найефективнішими під час організації трудового виховання дошкільників у різних вікових групах. Зазначте, організації яких видів праці дітей педагоги приділяють недостатньо уваги. Також проаналізуйте стан предметно-розвивального середо­вища — чи забезпечено умови, що дають змогу дітям релізувати відповідні віку види праці. Відтак складіть довідку за результатами контролю.

Підготуйте персональні рекомендації педагогам, у роботі яких виявите недоліки. Проведіть із кожним окрему зустріч, під час якої обговоріть виявлені помилки та недоліки. Також сплануйте спільні для всіх педагогів тренінги та семінари-практикуми, під час яких опрацюйте типові помилки педагогів щодо формування в дітей трудових умінь і навичок.