1
Січень 2024року
комплектуємо методичний кабінет
планування

Орієнтовний зміст діяльності вихователя-методиста в лютому

Робота з документацією

Підготувати проєкт наказу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Скласти план роботи на березень.

Погодити:

• плани роботи вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, керівників гуртків на березень;

• графік проведення весняних святкових ранків.

Проаналізувати стан номенклатури справ, правильність визначення строків їх зберігання, зазначених у наменклатурі.

Моніторинг освітнього процесу

Провести оперативний контроль:

сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей молодшого дошкільного віку;

організації зимових прогулянок із дітьми усіх вікових груп;

• наповнення осередків для самостійної діяльності дітей у старшій та середній групах;

• проведення загартовувальних процедур у всіх вікових групах.

Підготувати аналітичні довідки за результатами оперативного контролю.

Організувати вивчення рівня дошкільної зрілості дітей шестирічного віку.

Організація методичних заходів

Організувати професійну майстерню за темою «Як поліпшити взаємодію з батьками вихованців».

Провести:

• оперативну нараду з музичними керівниками щодо підготовки до весняних святкових ранків у офлайн/онлайн форматі;

• педагогічну годину «Самоосвіта педагогів: проміжні результати».

Організувати проведення онлайн-конференції за участі вчителів початкової школи для батьків, діти яких у наступному навчальному році вступлять до першого класу.

Методичний супровід педагогів

Проаналізувати:

• виконання управлінських рішень, ухвалених педагогічною радою на попередніх засіданнях;

• результати вивчення роботи педагогів, які атестуються.

Провести:

• співбесіди з педагогічними працівниками щодо виконання планів само­освіти;

• індивідуальні консультації для педагогів, які готуються до атестації;

• консультацію для педагогів-початківців «Способи об’єд­нання дітей у команди».

Підготувати методичні рекомендації для педагогів «Як реалізувати педагогіку партнерства через роботу в мікрогрупах».

Взаємодія з батьками вихованців

Підготувати для батьків вихованців рекомендації «Як обрати мультфільм для дітей та правильно влаштувати перегляд».

Організувати за запитами батьків шестирічок онлайн-консультації щодо підготовки дітей до школи.

Провести разом із практичним психологом онлайн-тренінг для батьків «Як підтримати дитину дошкільного віку».